Kinesiske stålrelaterte selskaper justerer virksomheten etter hvert som prisene går tilbake til det normale, etter at en regjering har slått ned på spekulasjoner i markedet for sårt tiltrengte materialer til fabrikker.

Som svar på det måneder lange prishoppet for bulkvarer som jernmalm, kunngjorde Kinas øverste økonomiske planlegger tirsdag en handlingsplan for å styrke prismekanismereformen i løpet av den 14. femårsplanperioden (2021-25).

Planen understreker behovet for å reagere hensiktsmessig på prissvingninger på jernmalm, kobber, mais og andre bulkvarer.

Drevet av utgivelsen av den nye handlingsplanen, falt armeringsjernets futures 0,69 prosent til 4919 yuan (767,8 dollar) per tonn tirsdag. Jernmalm futures falt 0,05 prosent til 1058 yuan, noe som signaliserer en reduksjon i volatilitet etter en nedgang utløst av regjeringens nedbrudd.

Handlingsplanen tirsdag er en del av de siste forsøkene fra kinesiske tjenestemenn for å tøyle det de har kalt overdreven spekulasjon i varemarkedene, noe som førte til store tap av industrielle varer mandag, både i Kina og i utlandet.


Innleggstid: 15-20 september